Frequently Asked Questions

 

Q?

Anong halaga ng loan ang makukuha ko?

A.

Maaaring makapagpahiram ang Nfinit Credit Committee mula P25,000 hanggang P300,000 para sa mga qualified na aplikante.Q?

Cash ba ang matatanggap ko kung approved na ang aking loan application?

A.

Hindi. Bibigyan ka ng tseke at maaari mong i-encash sa alinmang partner banks ng Nfinit.Q?

Kailangan ko bang bayaran kaagad sa susunod na buwan ang monthly amortization ko?

A.

Hindi. Bibigyan ka ng palugit ng humigit-kumulang na dalawang (2) buwan mula sa release date ng loan mo para sa unang monthly amortization mo.Q?

Kailangan ko bang magbayad sa ahente ng broker's fee o agent's fee?

A.

Hindi! Responsibilidad ng Nfinit ang pagbabayad sa mga accredited marketing representatives. Kung may anumang insidenteng panghihingi ng kahit anong halaga, makipag-ugnayan agad sa
opisina ng Nfinit sa link na ito ►BUSINESS DETAILS
Q?

Kapag nagpasya na akong kumuha ng loan sa Nfinit, paano ako makakapag-apply?

A.

Maaari kang mag-apply sa link na ito ►APPLY NA.
Kung nais mong makipag-ugnayan sa opisina ng Nfinit, ito naman ang link ng contact details ►BUSINESS DETAILS.